Grundene i Lille Skagen sælges inklusive byggeri af valgt boligtype. Omkring det centrale torv er opført tre prøvehuse, et af hver type: Small, Medium og Large. Disse fremvises efter aftale med Skagen Mægleren. De øvrige grunde bebygges efterhånden som de bliver solgt.